Kurucularımız

Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü Derneği – ANTRAK

Kuruluş Tarihi : 31/07/1985

Kurucular

Göktay Alpman TA2R
Nursun Akıncı TA2N
Ufuk Türkeri TA2AS
Ünver Ungan  
Esin Ungan  
Suha Aktar TA2G
Fazıl Erdim  
İlker Tirben  
ANTRAK kuruluşundan bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve Türk amatörlüğüne katkıları nedeniyle 11/01/1995 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına katılmıştır.