Kategori: Blog

Arduino – 1

Elektronikte popularite kazanan Arduino mimarisi hakkında pratik bilgiler   Yaklaşık iki yıl kadar önce optik fare sensörleri hakkında araştırma yaparken karşıma çıktı Arduino (*1). Yaptığı işe baktığımda bu tip bir cihazın karmaşık ve zor...

LED’li Projeler

LED'li Projeler Devre ile şebeke akımı tespit edilebilir. Herhangi bir kablonun içinde elektrik olup olmadığı anlaşılabilir. Ayrıca duvarların arkasındaki elektrik kablolarının nereden geçtiğini de bulabiliriz. Yani devre bir nevi kontrol kalemi olarak kullanılabilir.  Algılama...

DS18B20’den sıcaklık okumada farklı bir yöntem

  DS18B20'den sıcaklık okumada farklı bir yöntem DS18B20 ölçüm sonucunu float olarak vermektedir. Fakat bu değişken tipini işlemek 8 bitlik bir mikrokontrolcü tarafından oldukça kasvetli bir iştir. Örneğin PIC16F84 de float bir değişkenin içerisinden...

ASM’ye Nereden Başlayayım 2

  ASM'de sık kullanılan komutların kullanımı hakkında bilgiler Merhaba Başlıktaki konunun ikinci bölümünü bu ay  sonlandırmayı düşündüm. Konuya ilgi gösterecek arkadaşlar  gerekli yerlerden kaynaklara ulaşıp kendilerini geliştireceklerdir. Fakat bu projede asm uygulaması oldukça dikkat...

Multitasking

Birden çok işlemi aynı zamanda yapıyormuş gibi (multitasking) göstermenin yolları bu yazıda Multitasking, birbirinden bağımsız birden çok görevin, eş zamanlı çalıştırılıyormuş gibi görüntülenme yeteneğidir. “Çalıştırılıyormuş gibi” kısmının altını çizmek gerekir çünki birden çok işlemcinin olmadığı...