Kurucularımız

Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü Derneği – ANTRAK

Kuruluş Tarihi : 25/07/1985

Kurucular

Göktay AlpmanTA2R
Nursun AkıncıTA2N
Ufuk TürkeriTA2AS
Ünver Ungan
Esin Ungan
Suha AktarTA2G
Fazıl Erdim
İlker Tirben
ANTRAK kuruluşundan bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve Türk amatörlüğüne katkıları nedeniyle 11/01/1995 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına katılmıştır.