Kurucularımız

Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü Derneği – ANTRAK

Kuruluş Tarihi : 25/07/1985

Kurucular

Göktay Alpman TA2R
Nursun Akıncı TA2N
Ufuk Türkeri TA2AS
Ünver Ungan
Esin Ungan
Suha Aktar TA2G
Fazıl Erdim
İlker Tirben
ANTRAK kuruluşundan bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve Türk amatörlüğüne katkıları nedeniyle 11/01/1995 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına katılmıştır.